• Je wordt lid bij onze vereniging door het invullen en ondertekenen van het onderstaande inschrijfformulier.
 • Minderjarigen dienen hun ouders of verzorgers te laten tekenen.
 • Voldoen van €15,- inschrijfgeld.
 • Het betalen van minimaal 1 maand contributie.

Beëindiging van uw lidmaatschap

 • Schriftelijk opzeggen van je lidmaatschap, de opzegtermijn is één maand.
 • Wanneer er een betalingsachterstand van meer dan drie maanden is ontstaan.
 • Het opzeggen door SDF Friends. Dit zal schriftelijk gebeuren.

Deelneming aan de trainingen

 • Het deelnemen aan de trainingen gebeurt op eigen risico. SDF Friends (of aanwezige leiding) is niet verantwoordelijk voor letsel, ongevallen, of blessures ontstaan door of tijdens de training. Dit geldt ook voor schade of verlies van eigendommen van het lid.
 • Het lid ontheft bij deze SDF Friends alsmede de dojo-leiding van elke aansprakelijkheid.
 •  Een ieder is verplicht zich te houden aan de dojo-etiquette.

Sportkeuring

 • Voordat je gaat sporten is het verstandig om een sportkeuring te laten verrichten, met name als je ouder bent an 40 jaar of een chronische aandoening hebt. Mocht je een bepaalde blessure, ziekte of handicap hebben, geef dit dan door aan de trainer.

Proeflessen

 • Na goedkeuring door de trainer is het mogelijk om zonder enige verplichting twee proeflessen te volgen. Indien je besluit na de twee proeflessen lid te worden, moet je aan de hierboven beschreven gestelde voorwaarden, voldoen. Je kunt je aanmelden voor een proefles via ons contactformulier.

Inschrijfformulier

  manvrouw

  NAW-gegevens behorende bij het door u opgegeven IBAN-rekeningnummer:


  SDF Friends hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens.
  Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan zorgvuldig om met persoonsgegevens.
  SDF Friends houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving.
  Door ons gemaakt beeldmateriaal wordt uitsluitend en op gepaste wijze gebruikt ter promotie van SDF Friends op onze
  website/social media. Indien je hier geen toestemming voor geeft, dien je dit schriftelijk te melden bij het
  secretariaat, via secretariaat@sdffriends.nl.
  Voor meer informatie, zie ons privacybeleid.

  Ik geef toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens ten behoeve van het voeren van een correcte ledenadministratie.
  Ik geef SDF Friends toestemming het contributiebedrag middels automatische incasso te innen.