Tarieven per kwartaal

Inschrijfgeld (éénmalig, inclusief T-shirt en SDF embleem) € 15,-
Volwassenen (1 of 2 lessen per week) € 60,-
Jeugd tot 18 jaar (1 of 2 lessen per week) € 39,-
Examengeld band € 10,-

  • De contributie bedragen zijn jaarbedragen welke in ten hoogste 4 termijnen dienen te worden voldaan.
  • In de vakanties loopt de contributie verplichting gewoon door.
  • Betaling geschiedt door middel van automatische incasso door SDF Friends in de eerste maand van het kwartaal. Voor betalingen anders dan automatische incasso wordt een bedrag van € 6,50 aan administratieve kosten in rekening gebracht.
  • Indien er een achterstand is van meer dan 3 maanden, eindigt het lidmaatschap maar blijft de verplichting tot betaling van de achterstallige contributie.
  • Er zal geen restitutie van contributie plaats vinden bij beëindiging van het lidmaatschap.
  • Na een schriftelijk verzoek vooraf (van een lid) kan voor een bepaalde periode de contributiebetaling worden opgeschort, dit ter beoordeling van SDF Friends.
  • Tevens behoudt SDF Friends zich het recht voor om individuele contributie afspraken te maken.

Bankgegevens SDF Friends (Nuenen)
Rabobank Dommelstreek
IBAN nummer: NL41RABO 0114936072
BIC nummer: RABONL2U