De contributie bedragen zijn jaarbedragen welke in ten hoogste 4 termijnen dienen te worden voldaan. In de vakanties loopt de contributie verplichting gewoon door.

Tarieven per kwartaal per 1 april 2018

Inschrijfgeld (éénmalig) € 15, = (inclusief T-shirt + SDF embleem
Volwassenen € 54, = (1 of 2 lessen per week)
Jeugd tot 18 jaar € 33, = ( 1 of 2 lessen per week)
Examengeld band (inclusief diploma) € 7,50
Examengeld slip € 5, =

Betaling geschiedt door middel van automatische incasso door SDF Friends in de eerste maand van het kwartaal.
Voor betalingen anders dan automatische incasso wordt een bedrag van € 2,50 aan administratieve kosten in rekening gebracht.

Indien er een achterstand is van meer dan 1 maand, eindigt het lidmaatschap maar blijft de verplichting tot betaling van de achterstallige contributie.

Er zal geen restitutie van contributie plaats vinden bij beeindiging van het lidmaatschap.

Na een schriftelijk verzoek vooraf (van een lid) kan voor een bepaalde periode de contributiebetaling worden opgeschort, dit ter beoordeling van SDF Friends.

Tevens behoudt SDF Friends zich het recht voor om individuele contributie afspraken te maken.

Bankgegevens SDF Friends (Nuenen):
Rabobank Dommelstreek
IBAN nummer: NL41RABO 0114936072
BIC nummer: RABONL2U