• De leerlingen dienen 10 minuten voor aanvang van de les aanwezig te zijn.
  • Kleding dient op de daarvoor bestemde plaats te worden gelegd.
  • De sportkleding dient schoon en intact te zijn. Sieraden mogen tijdens de training niet gedragen worden. Sieraden die niet af kunnen, moeten tijdens de training afgeplakt worden met tape.
  • Bij het betreden van de Dojo begroet je de reeds aanwezige personen met “ush”
  • Mocht je om een of andere reden de Dojo moeten verlaten tijdens de les, dan dien je vooraf toestemming te vragen aan de Sensei.
  • Tijdens de lessen dien je de instructie van de Sensei of Sempai op te volgen.
  • Tijdens de lessen wordt niet onnodig gesproken of gelachen.
  • Aan het einde van de les dient iedereen de gebruikte materialen op te bergen op de juiste plaats.
  • Eventuele geschillen worden na de les besproken met de Sensai.

Belangrijke mededeling:

Deelname aan de trainingen, proeflessen, vrije trainingen of sportdagen geschiedt op eigen risico.
Men kan SDF Friends niet aansprakelijk stellen voor eventueel letsel of onverhoopte schade opgelopen tijdens deelname aan een van de trainingen of sportdagen.