Menu

Nieuwsarchief:

Zoeken:

(Typ woord en druk op "enter")Website S.D.F. Friends
Op het web

Nieuwspagina

Algemene Leden Vergadering 2019

Zoals elk jaar organiseert onze vereniging een Algemene Leden Vergadering (ALV).
Deze wordt gehouden op dinsdag 16 april 2019.

Locatie:
Park Hotel Auberge Vincent, Park 69 te Nuenen.
Aanvang: 20.00 uur.

Het bestuur van SDF Friends nodigt leden en ouders/verzorgers van jeugdleden uit om aanwezig te zijn.
Namens het bestuur zijn aanwezig: Frans Verhagen (voorzitter), Johan de Bruijne (penningmeester) en Erik ter Poorten (secretaris).

Agendapunten:
 1. Opening en welkomstwoord door de voorzitter
 2. Notulen Algemene Leden Vergadering 2018
 3. Financieel overzicht:
  • - Financieel verslag 2018
  • - Begroting 2019
  • - Verslag toekomst dojo
 4. Kascontrole 2018
 5. Benoeming kascomissie 2019
 6. Bestuursverkiezing
 7. Ingekomen stukken:
  • - Deelnemen commissies
  • - Ideeën voor activiteiten
  • - Social media activiteiten
 8. Opmerkingen en vragen van leden
 9. Rondvraag
Tot 16 april, we rekenen op een grote opkomst!

Wie zijn er binnenkort jarig?

16 april: Jaap van Worcum
17 april: Valentijn Visscher
19 april: Elisa Hemme

Namens alle leden, de trainers en het bestuur: van harte gefeliciteerd!

Selfdefence for kids doet mee aan "Sjors Sportief"

Alle basisschoolleerlingen uit de gemeente Nuenen hebben vorige week het prachtige "Sjors Sportief/Creatief" boekje in de klassen uitgereikt gekregen. Natuurlijk verleent SDF Friends haar medewerking aan dit leuke en sportieve initiatief van Cultuur- & Sportstimulering Nederland. Sjors Sportief stelt kinderen in de gelegenheid om kennis te maken met een leuke activiteit of sport. De inschrijving voor een proefles "selfdefence for kids" bij onze vereniging is geopend en er zijn nog enkele plaatsen vrij. Zorg dus dat je je snel aanmeldt!
Meer informatie en inschrijven kan via deze website.
Wil je meer informatie over Selfdefence voor Kids? Kijk even op deze pagina.


Japanse wapenstok: de Bo

Een Bo is een Japanse wapenstok. Deze vechtstok wordt ook in -niet- Japanse vechtporten gebuikt. De lengte van de stok bedraagt 182 cm maar er zijn ook kortere varianten. De bo werd als wapen ingevoerd op Okinawa toen dit eiland onder de Japanse bezetting stond in de 17de eeuw. Japanse militairen verboden de mensen op Okinawa om een wapen te bezitten. De mensen op Okinawa zochten een creatieve oplossing om zich te weren. Ze gebruikten naast de bo ook wandelstokken en roeispanen als wapen.

v.l.n.r.: Hella, Frans en Anneke lopen een bo-kata.

Nieuw boekje exameneisen karate

Het allernieuwste boekje met exameneisen is klaar. Het boekje een handig naslagwerkje waarin je precies kunt lezen aan welke exameneisen je moet voldoen voor een bepaalde kleur band. Verder staat er in dit boekje een beknopte woordenlijst met Japanse termen, vertaald in het Nederlands.
Mocht je nog geen exemplaar hebben ontvangen, vraag er dan na afloop van de les een aan je trainer.

Naar boven